pátek 17. prosince 2010

Rakousko: cestování

Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

V některých městech jsou zavedeny parkovací zóny. Parkovací lístky je možné zakoupit v trafikách. Za nesprávné parkování jsou udělovány vysoké pokuty, montovány "botičky", případně může být vozidlo za poplatek cca. 250 EUR (plus pokuta od policie) i odtaženo.


Cena dálničních známek pro osobní automobily v roce 2010:

roční: 76,20 EUR; 2-měsíční: 22,90 EUR; 10-denní: 7,90 EUR.
Dálniční známka je povinná i pro provoz na státních (spolkových) komunikacích.


S platností od 2008 je zavedena povinnost zimních pneu od 1.11. do 15.4. pro všechny typy vozidel.
Nejvyšší povolená rychlost (pokud není v daném místě značkou stanoveno jiné omezení) osobních automobilů a motocyklů: 130 km/h dálnice, 100 km/h státní silnice (Tyroly a Vorarlberk 80 km/h), v uzavřených obcích 50 km/h pro všechny typy vozidel. Za překročení rychlosti jsou ukládány pokuty, případně může být i odebrán řidičský průkaz. Všechna vozidla musí být označena státem registrace, vybavena výstražným trojúhelníkem a lékárničkou, motocyklisté helmou.

Pokud řidič motorového vozidla použije k jízdě dálnici, musí být vozidlo vybaveno reflexní vestou pro případ, že by řidič z důvodu poruchy či nehody musel na dálnici vystoupit z vozu mimo místo vyhrazené k parkování (reflexní vesty lze zakoupit v ČR i v Rakousku u většiny čerpacích stanic nebo v obchodech s autopříslušenstvím). Nedodržení této povinnosti je postihováno pokutou. Povinnost vybavení reflexní vestou se nevztahuje na řidiče jednostopých vozidel.

Povinnost připoutat se bezpečnostními pásy platí i pro spolujezdce. Podle rakouského zákona o provozu motorových vozidel (§ 106, odst. 5) nemusí děti do 14 let, pokud jsou větší než 150 cm a současně schopny užívat sedadla, sedět v dětské sedačce (o váze zákon nehovoří). V každém případě však musí být dítě připoutáno bezpečnostními pásy a sedět na zadním sedadle. Do 14 let věku je bez ohledu na výšku dítěte zakázáno sedět na předním sedadle.

Při vážných škodách, zraněních apod., vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou, je nutné přivolat policii. Při dopravních nehodách s menšími materiálními škodami a v případě, že jsou oba účastníci přítomni, není pochyb o jejich identitě a došlo mezi nimi k dohodě, není nutné policii volat. Účastníci nehody si vymění osobní údaje, údaje k pojistce a vozidlu a událost řeší pojišťovny. Pokud je policie v takovýchto případech přesto přivolána, je nutné počítat se zaplacením poplatku cca 40 EUR. Při nehodě se doporučuje sepsat mezi jejími účastníky zprávu o nehodě (Unfallbericht). Formuláře jsou k dispozici u českých pojišťoven. Při nehodě nebo poruše vozidla je možné volat rakouský automotoklub (OAMTC) nebo sdružení ARBÖ.

Za průjezd osobních vozidel některými silničními úseky se hradí zvláštní mýtné.

Na internetové adrese sdružení OAMTC (www.oamtc.at) a ARBÖ (www.arboe.at) je možno získat bližší motoristické informace.

Doporučuje se dodržovat rakouské zákony. Za jejich porušení jsou stanovené finanční postihy, případně jiné sankce. Týká se to především porušení dopravních předpisů. Nemá-li cestující dostatek finančních prostředků na úhradu vyměřené pokuty na místě, může mu být zadržen jakýkoliv cenný předmět (např. vymontováno autorádio ap.). Při neuhrazení uložené pokuty nelze vyloučit její vymáhání právní cestou i v ČR.

Doporučuje se také uschovat a na požádání předložit doklad o zboží zakoupeném v Rakousku pro případ pochybností o způsobu jeho nabytí.

Dnem 1.9.2009 vstoupily v Rakousku v platnost v rámci tzv. dopravního bezpečnostního balíčku novely několika zákonů, které přináší změny zejména v oblastech dotýkajících se bezpečnosti provozu na komunikacích. Upravují (zásadně zvyšují) finanční a další postihy za překročení povolené rychlosti a za jízdu pod vlivem alkoholu. Opatření by podle rakouského ministerstva dopravy měla přispět ke zvýšení bezpečnosti na rakouských silnicích a dálnicích.


Postihy za překročení povolené rychlosti:

1) V obcích, městech, na okresních a rychlostních silnicích

a) o 30-40 km/hod. – minimální pokuta 70 EUR
b) o 40 km/hod. v obci – 150 EUR + odebrání řidičského průkazu (ŘP) na 2 týdny
c) o 50 km/hod. mimo obec – 150 EUR + odebrání ŘP na 2 týdny

Maximální výše pokuty může dosáhnout částky 726 EUR.

2) Na dálnicích – poprvé zavedeny jednotné finanční postihy ve všech spolkových zemích

a) do 10 km/hod. – 20 EUR
b) 10-20 km/hod. – 35 EUR
c) 20-30 km/hod. – 50 EUR


3) Na dálnicích v případě anonymního měření rychlosti technickými prostředky (radar, „pistole“)

a) do 10 km/hod. – 30 EUR
b) 10-20 km/hod. – 45 EUR
c) 20-30 km/hod. – 60 EUR


Na všech komunikacích:

Při překročení povolené rychlosti o více než 40 km/hod. v obcích a 50 km/hod. mimo obec minimální pokuta ve výši 150 EUR (maximálně 726 EUR) a odebrání ŘP na 2 týdny.

Povolený obsah alkoholu v krvi 0,5 promile Postihy při jízdě pod vlivem alkoholu:

1) 0,5-0,79 promile = pokuta ve výši 300-3.700 EUR

2) 0,8-1,19 promile = 800-3.700 EUR (plus 4 lekce výuky o provozu vozidel a odebrání ŘP na 1 měsíc)

3) 1,2-1,59 promile = 1.200-4.400 EUR (plus 15 lekcí výuky o provozu vozidel a odebrání ŘP na 4 měsíce)

4) přes 1,6 promile =1.600-5.900 EUR (plus 18 doučovacích lekcí a odebrání ŘP na 6 měsíců)

Při opakovaném přistižení při jízdě pod vlivem alkoholu – odebrání ŘP až na 1 rok a povinnost absolvování lékařského vyšetření v oblasti dopravní psychologie.

JAKnaLetenky.cz